Képviselői beszámoló

Február hónapban két képviselő-testületi ülés is (az összes bizottsági üléssel, a megszokott módon) lesz a költségvetés miatt. A hónap első ülésszaka erre koncentrálódik. A napirendi pontok száma igen kevés, de annál nagyobb horderejű. Az első két napirendi pont a megszokott: első a polgármesteri beszámoló (mely a két ülés között végrehajtott munkákról, megtörtént eseményekről szól), második a fellebbezések, melyek most sincsenek.

1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló

A napirendi ponton belül Polgármester Úr jelzi, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé kik a kitüntetésre felterjesztettek a kerületből. A Fővárosi Közgyűlés 26/1993. (VIII. 1.) sz. rendelete alapján, mint a közgyűlés tagja, jogosult a polgármesterünk javaslatot tenni Budapest díszpolgára kitüntető címre, s három pesterzsébeti illetőségű személyt terjesztett fel: Várhalmi András Urat, a Csili Művelődési Központ igazgatóját; Somogyvári Géza Urat, az egykori ’56-os Nemzeti Bizottság elnökségi tagját, üzem- és rendszerszervező mérnököt; továbbá Melis Gábor színművészt.

3. napirendi pont: A 2015-ös költségvetés módosítása.

Ahogy korábban is már leírtam, az előző évi költségvetést ezen időszakban módosítani kell, ugyanis a különböző költségvetési helyek között szükségessé válhatnak átcsoportosítások. (Gondoljunk itt arra, hogy az egy nagy költségvetésen belül külön jelennek meg az intézmények, egyéb költségvetési szervek és „sorok között” szükségesek lehetnek átcsoportosítások, ahogy például egy betervezett munkálat realizálódik, vagy ahogy a bevételek befolynak, az intézmények saját hatáskörben megtett módosításai, átcsoportosításai megtörténnek.)

Tehát lényegében ezek technikai módosítások, melyeket megszavaztam.

4. napirendi pont: Javaslat a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Amikor a Képviselő-testület elfogad egy döntést, sokszor szükségessé válhat az ehhez kapcsolódó rendelet módosítása, hogy a javaslatnak meg legyen a törvényes kerete is. Ilyenkor az illetékes osztály beterjeszti a Képviselő-testület elé a rendelet módosítását elfogadásra. Esetünkben is lényegében ez történik.

Az egyik változás, hogy a sporttámogatás bevezetésével, az erzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesületek szakosztályaiban fizetendő tagdíj átvállalásával, a szociálisan rászoruló családok általános iskolás gyermekeit támogatja az önkormányzat. Ennek kereteit dolgozták ki a Hivatal munkatársai.

A másik, melyet az előző ülésen fogadtunk el, az oltási támogatás bevezetése, mely az agyhártyagyulladás (meningococcus B, C), a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez biztosított utólagos hozzájárulás.

Az előkészített anyagban szerepel ismét a születési támogatás, mely, ahogy korábban is volt, a pesterzsébeti lakhellyel rendelkező édesanyáknak nyújt egy egyszeri támogatást gyermekvállaláskor.

A fentiek mellett pedig a rendeletet bizonyos helyeken pontosításra vagy módosításra javasolják, a gyakorlatok figyelembevételével. Kiemelnék néhány ilyen módosítási felvetést. A gyógyszertámogatást eddig évente 4 alkalommal lehetett igénybe venni, a javaslat szerint évente ötször állapítható meg, és kéthavonta igényelhető lenne. A díjhátralék csökkentési támogatás esetében számít, hogy hány fő lakik és mekkora lakásban. Kiegészülhet egy olyan ponttal az erre vonatkozó rész, hogy ha valaki életkörülményeiben jelentős változás állt be a kérelem benyújtását megelőző egy évben, például az egyik személy krónikus betegségét megállapítják, fogyatékkal élő személlyé válik, vagy valaki elköltözése miatt kevesebben lettek a lakásban, akár nagykorú gyerek elköltözése vagy válás miatt, akkor az eggyel nagyobb lakáskategóriába sorolható a kérelmező. Tehát ha valaki nagyobb lakásban él, mint a rendeletben meghatározott szerint „várható”, de bizonyítja ennek okát (például egyedül maradt a válás után az édesanya a gyerekeivel, vagy az egyik gyermek fogyatékos, így nagyobb élettér indokolt –külön szoba- az egészséges gyerekek fejlődése érdekében), akkor sem esik el a támogatás lehetőségétől, így ez egy plusz és reális méltányosság az elbíráláskor.

Helyben a Fidesz frakció két módosító javaslattal élt.

1. A most visszakerülő születési támogatást javasolták megemelni: a korábbi és most tervezett 10.000 Ft helyett 15.000 forintot javasoltak.

A következő szempontokat vizsgáltam meg ennek kapcsán: Ha egy támogatás összege növekszik, fennáll annak a veszélye, hogy hamarabb kimerül a támogatási forma kerete, s minél jelentősebb a növekedés, annál hamarabb fogyhat el az erre szánt pénz. Amit ennek kapcsán dilemmának éltem meg, hogy a növelt összeg nagy segítség lehet a gyermekvállaláskor, viszont az ellenérv, hogy inkább jusson mindenkinek kevesebb, minthogy több, de nem mindenkinek, mert év közben elfogy erre a pénz. Ahhoz, hogy megfelelően utánanézhessek annak, hogy mennyi a realitása annak, hogy valóban kimerül a keret az év folyamán, ahhoz több idő kellett volna.

Végül arra jutottam, hogy támogatni kell a gyermekvállalást, továbbá sokaktól hallottam az utóbbi időben, hogy fájlalja a támogatás megszűnését, s a mai világban 5000Ft sokszor nagyon nem mindegy, így ezt a javaslatot megszavaztam volna – ha lett volna lehetőségem, de erről pár sorral lejjebb…

2. A bárányhimlő védőoltás kapcsán javasolta a Fidesz, hogy ne legyen jövedelemhatárhoz kötve. Alapvetően nem tartottam ott helyben rossz gondolatnak, és komoly vívódásra használtam ki azt a két percet, amíg volt mód mérlegelni. Végül itt arra jutottam, nem fogadnám el, mert feladatunk és kötelességünk a rászorulóknak segítséget nyújtani, s maga a rendelet célja ez, így ezt a módosító javaslatot magamban leszavaztam.

A szavazáskor Polgármester Úr a két javaslatot egyben tette fel szavazásra, így az öt másodperces mérlegelési idő alatt arra jutottam, nem fogadok el egy javaslatot kényszerből, hogy egy másikat meg elfogadhassak, így gyakorlatilag kényszerből, de tartózkodtam.

 

5. napirendi pont: Adósságból eredő fizetési kötelezettség megállapítása

Ebben az előterjesztésben kerül meghatározásra, milyen összegű fizetési kötelezettséggel kell várhatóan számolni a költségvetési évet követő 3 évben.

 

6. napirendi pont: 2016. évi költségvetés

Felszólalásomban elmondtam, hogy köszönöm a hivatal minden munkatársának a munkáját, korrekt és átlátható anyagot kaptunk. (Gyakorlatilag egy hatalmas excel táblában kaptuk meg az összegszerű költségvetést, továbbá hozzá biztosítanak ilyenkor egy indoklásos anyagot, melytől átláthatóbbá válnak a költségek elosztásai. Hatalmas anyag, de ha időt szán rá az ember, akkor átlátható, értelmezhető.)

Saját módosító javaslatomban a közbiztonságra helyeztem a hangsúlyt, s ezen belül a Polgárőrség támogatására. Saját módosítóm kiosztásra került, indoklásom megfogalmaztam benne, így helyben már nem ismételtem magam, de kiegészítésként tettem a leírtakhoz hozzá, hogy fő prioritásom a javaslatommal a közbiztonság javulásának elősegítése, s a Polgárőrség támogatása. Az áttekinthetőség érdekében kerestem átcsoportosítandó összeget rovaton belülről (ugyanis reális kérés volt már a korábbi költségvetésnél is, hogy a módosítókban szerepeljen, hogy mennyit, hová és honnan javaslunk átcsoportosítani, ugyanis nem lehet mindent az általános tartalék terhére kérni, vaktában „dobálózni” pedig főleg), de kompromisszumra nyitott vagyok, hogy más helyről, akár az általános tartalék sorról segítsük a polgárőrséget.

A Fidesz frakció javaslatai is helyben kerültek prezentálásra. Több javaslattal éltek (Gyakorlatilag egy-egy mondatok, melyek inkább voltak irányvonalak és prioritás-meghatározások, mint konkrét költségvetést módosító javaslatoknak tekinthetők), melyeket Juhász Lajosné alpolgármester asszony frakcióvezetőként ismertetett. Jeleztem felszólalásban, hogy sok felvetéssel egyet is értek, jónak találom, (mint például a felújítások kapcsán a tervszerűség szükségességét, hogy útfelújításoknál ne toldozzunk-foldozzunk, hanem szisztematikusan legyenek a munkálatok), viszont az összegszerűséget megmondtam, hogy hiányolom belőle, de remélem, illetékes bizottságokon a felvetésekkel találkozunk majd, és jó irányba lehet a bizottságoknak közösen munkálkodni.

Az én módosítómmal a Polgármester Úr egyetértett, s jelezte, hogy elfogadja, hogy a Polgárőrségre nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Előterjesztőként a javaslatom befogadta, azzal a módosítással, hogy a Polgárőrség eredeti összegét megduplázza, továbbá az év második felében még vissza lehet térni erre a kérdéskörre. Megjegyzem, részemről ez megfelelő így, illetve ezt meg is ígértem magamban, hogy a Polgárőrséggel egyeztetve még szükség esetén további juttatásokat támogatni fogok. Ennek a sikernek, megmondom őszintén, nagyon örülök! Kiemelt fontosságú számomra a közbiztonság javulása, s tapasztalatból mondhatom, a polgárőrök tevékenyen részt vesznek ennek érdekében.

Mások javaslatai, melyeket kiemelnék:

A Fidesz frakció javaslatcsomagjában számszerű javaslat volt, hogy a kerületi egyházaknak juttatott támogatást növeljük, mivel szerepük a közösség szempontjából kiemelten fontos. Az előterjesztésben 15 millió szerepelt, ők a 20 milliót javasolták (ez az összeg szétosztandó az egyházak között). Emellett Völgyesi Krisztián képviselőtársam jelezte, hogy mivel az egyházak számos más helyről kapnak még támogatásokat, így ő pont, hogy csökkentené az összeget, de erről nem kért végül szavazást. Szavazáskor a 20 milliós növelés felvetésekor tartózkodtam, mert úgy ítéltem meg, hogy a 15 millió a feszített költségvetésben elegendő, csökkentést nem szavaztam volna meg, de további növelést már (az arányokat figyelembe véve, mire mennyi pénz jutott) nem tudtam elfogadni, bár a felvetéssel magával és az indoklással nem vitatkozom. Így lett tartózkodás a döntésem.

A végső szavazás: A költségvetés elfogadása név szerinti szavazással történik. Az elvet, miszerint ellenzékből nem szavazzuk meg a költségvetést (nem a dacra gondolok természetesen, hanem arra, hogy ellenzékből nem lehet teljes mélységében átlátni ahhoz,hogy nyugodt szívvel és teljes felelősségével megszavazza a képviselő). Azt azonban hozzá kell tennem, hogy egyrészt az idei évi felkészüléskor érezhetően gyorsabban átláttam már az anyagot, mint az első évemben, tavaly. Tényként éltem meg, hogy sokkal jobban mélységeiben tudtam szemlélni, összefüggéseiben tudtam vizsgálni, így kijelenthetem, hogy átláttam a pénzelosztásokat. Továbbá a javaslatom is – ha nem is érintetlenül, de – befogadásra került, így az sem lett volna ésszerűtlen, ha elfogadom a költségvetést, s meg is mondom őszintén, ha a baloldali képviselők nem lennének határozottan túlsúlyban, akkor hajlottam volna az elfogadásra, mert az elvi nemmel szavazás és annak a veszélye, hogy egy kerületi költségvetés ezen az elvi nem-en bukjon el, az nem lett volna arányban. Ezt csakis azért éreztem szükségesnek megjegyezni, (azon túl, hogy a beszámolóimban is igyekszem magamat adni, teljes őszinteséggel és szókimondással) mert megnyugtatásképp el kell ismernem, hogy a költségvetés több ízben előremutató, a kerület érdekeit szolgáló és valódi fejlődést tartalmaz. A kivitelezésekben pedig (akár bizottsági munkák vagy testületi megbeszélések során) már minden képviselő lehetősége megvan, hogy tegyen a kerületért.

További említendő esemény, hogy az Egyebek napirendi pontban Völgyesi Krisztián egy javaslattal élt a képviselő-testület felé, miszerint „Pesterzsébet képviselő-testülete kinyilvánítja a tiltakozó pedagógusokkal való szolidaritását és támogatásáról biztosítja őket azon cél érdekében, hogy Magyarország közoktatása valóban gyermekeink jövőjét szolgálja.” (a határozati javaslat szövege). A Polgármester Úr nem nyitotta meg a témában a vitát, egyből szavaztatta. Az állásfoglalásra igennel szavaztam, a Képviselő-testület fideszes tagjain kívül mindenki megszavazta. Magánvéleményem, hogy lehet ilyen döntéseket a testületi ülésre behozni, de személy szerint értelmetlennek látom, mert csak reprezentatív döntések tudnak ebből születni, tényleges tettek ezek mögött nincsenek, továbbá egyértelmű, ki hogy szavaz, a pártszíneit figyelembe véve. Kiemelem, ez nem tartalmazza azt, hogy mi a véleményem magánemberként a kérdéskörről (van a családban pedagógus, így én is aktívan követem egyébként ezeket az eseményeket). Előző ülésen a betelepítési kvóta volt így „terítéken”, most ez a javaslat, az ülés után magamban most arra jutottam, hogy valószínűleg a következő ilyen alkalomnál, mikor országos politikát vagy eseményt hoznak elénk, (persze látatlanban nem teszek végleges kijelentést és függ a témától is, hogy mennyire van valódi hatással Pesterzsébetre, de) én kimaradok a szavazásból. Nem dac, nem érdektelenség, egyszerűen értelmetlen, ha nem a kerülethez kötődő és nem helyi, nem érdemi ügyet szavaztat meg valaki.

Végezetül egy könnyedebb megjegyzés: Aki megtisztel minket azzal, hogy élőben megtekinti a képviselő-testületi ülést, számítson rá, hogy nem először történt már némi technikai malőr az ülésen, néha „rosszalkodik” a technika a teremben. Így már saját érdek is, hogy mellőzzék a mobiltelefon használatát! ;)

 

Következő ülések:

bizottsági ülések február 15-17-ig

Képviselő-testületi ülés február 18-án, 14 órakor.

 

Gémesi Emese
önkormányzati képviselő

Rovatok: